El programa s’inicia a les 17.30 h i s’escolta per streaming o en diferit en aquesta web /
Participen: EL PUNT, Espai de lliure aprenentatge, La Factoría Cívica, Núria Güell, + /
Lloc: Sala 2 del Centre del Carme Cultura Contemporània /
Conducció: Lluc Mayol /
Producció executiva: Catxirulo Lab /
Disseny de so i realització tècnica: Edu Comelles /

 

EL PUNT, espai de lliure aprenentatge
Espai de lliure aprenentatge, intercanvi d’informació i memòria del moviments socials situat al centre de la ciutat. Funciona des de l’autogestió i l’autoorganització social i comunitària amb la finalitat de resoldre autònomament i de forma sol·lidària les seues necessitats culturals i polítiques.

La Factoría Cívica
L’ús temporal de l’edifici Alinghi (Construït per a la Copa Amèrica i actualment en desús) va promoure un espai per al co-aprenentatge, la reflexió, l’acció i la divulgació al voltant de les noves formes de disseny col·laboratiu i innovació cívica. Aquest és un projecte impulsat per CivicWise amb la col·laboració de la Marina de València on es va prototipar la Factoría Cívica.

Núria Güell
Artista. El seu treball ha estat àmpliament reconegut els darrers temps per la seva capacitat per vehicular la interpretació crítica de diferents realitats relacionades amb la repartició asimètrica de poder, amb l’articulació de solucions tàctiques i de micro-activisme. En el seu projecte per aquesta exposició (“Afrodita”) Núria güell tensa la relació laboral que la vincula al Centre del Carme Cultura Contemporània per posar en relleu la precarietat el treball de les artistes en el context institucional.

 

——————–

EL PUNT, espai de lliure aprenentatge
Espacio de libre aprendizaje, intercambio de información y memoria de los movimientos sociales en el centro de la ciudad. Funciona desde la autogestión y la autoorganización social y comunitaria con el fin de resolver autónomamente y de forma solidaria sus necesidades culturales y políticas.

La Factoría Cívica
El uso temporal del edificio Alinghi (Construido para la Copa América y actualmente en desuso) promovió un espacio para el co-aprendizaje, la reflexión, la acción y la divulgación en torno a las nuevas formas de diseño colaborativo e innovación cívica. Este es un proyecto impulsado por CivicWise con la colaboración de la Marina de Valencia donde se prototipó la Factoría Cívica.

Núria Güell
Artista. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido en los últimos tiempos por su capacidad de vehicular la interpretación crítica de diferentes realidades relacionadas con la repartición asimétrica de poder, con la articulación de soluciones tácticas y de micro-activismo. En su proyecto para esta exposición (“Afrodita”) Núria güell tensa la relación laboral que la vincula al Centro del Carmen Cultura Contemporánea para poner de relieve la precariedad del trabajo de las artistas en el contexto institucional.