El programa s’inicia a les 17.30 h i s’escolta per streaming o en diferit en aquesta web /
Participen: La Internacional Teatral, Estratègia Integral Participativa de Nazaret, Mireya Royo Conesa, Efrén Álvarez, Ignasi Prat i Azul Blaseotto /
Lloc: Sala 2 del Centre del Carme Cultura Contemporània /
Conducció: Lluc Mayol /
Producció executiva: Catxirulo Lab /
Disseny de so i realització tècnica: Edu Comelles /

 

La Internacional Teatral
Espai autogestionat d’art i pensament crític que, des de finals de 2016, agrupa diversos artistes i col·lectius com A Tiro Hecho i La Miliciana Serigrafía, etc.

Estratègia Integral Participativa de Nazaret
Iniciativa promoguda per l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, executada entre setembre de 2016 i febrer de 2017 per un equip tècnic format per l’estudi La Dula, l’arquitecte David Estal i La Repartidora.

Efrén Álvarez
Artista. Basa la seua pràctica artística en el dibuix, amb el qual explora visions del món contemporànies relacionades amb el conflicte, al mateix temps que concep la representació gràfica com un procés d’agència. El seu treball s’ha pogut veure recentment en espais com García Galería, ADN, Sala Usurpada, el MNCARS o el MACBA, on va formar part de la controvertida exposició La bèstia i el sobirà. És autor del projecte Breviario Político, present a l’exposició.

Ignasi Prat
Artista visual i fotògraf documental. Basa la seua producció en la realització de projectes de llarg abast. L’any 2014 ha guanyat una de les línies de projecte de BCN Producció amb El món dels vencedors. És autor del projecte Cesión temporal, present a l’exposició.

Azul Blaseotto
Artista visual, dibuixant de còmics i docent. És fundadora i coordinadora, juntament amb Eduardo Molinari, de l’espai cultural La Dársena_Plataforma de Pensamiento e Interacción Artística, a Buenos Aires. És autora del projecte Registro exacto present a l’exposició.

Mireya Royo Conesa
És l’actual Cap del Servici d’Educació de l’Ajuntament de València. Membre de la formació política Podem i fins a l’actualitat ha compaginat la seua tasca de professora de secundària amb l’activisme feminista i la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute. Té formació de música i musicologia en els Conservatoris de València i posteriorment en el de París Xé i la Royal Academy of Music de Londres.

——————–

La Internacional Teatral
Espacio autogestionado de arte y pensamiento crítico que, desde finales de 2016, agrupa varios artistas y colectivos como A Tiro Hecho y La Miliciana Serigrafía, etc.

Estrategia Integral Participativa de Nazaret
Iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, ejecutada entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 por un equipo técnico formado por el estudio La Dula, el arquitecto David Estal y La Repartidora .

Efrén Álvarez
Artista. Basa su práctica artística en el dibujo, con el que explora visiones del mundo contemporáneas relacionadas con el conflicto, al tiempo que concibe la representación gráfica como un proceso de agencia. Su trabajo se ha podido ver recientemente en espacios como García Galería, ADN, Sala usurpada, el MNCARS o el MACBA, donde formó parte de la controvertida exposición La bestia y el soberano. Es autor del proyecto Breviario Político, presente en la exposición.

Ignasi Prat
Artista visual y fotógrafo documental. Basa su producción en la realización de proyectos de largo alcance. En el año 2014 ha ganado una de las líneas de proyecto de BCN Producción con El mundo de los vencedores. Es autor del proyecto Cesión temporal, presente en la exposición.

Azul Blaseotto
Artista visual, dibujante de cómics y docente. Es fundadora y coordinadora, junto con Eduardo Molinari, del espacio cultural La Dársena_Plataforma de Pensamiento y Interacción Artística, en Buenos Aires. Es autora del proyecto Registro exacto, presente en la exposición.

Mireya Royo Conesa
Es la actual Jefe del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Valencia. Miembro de la formación política Podemos y hasta la actualidad ha compaginado su labor de profesora de secundaria con el activismo feminista y la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Tiene formación de música y musicología en los Conservatorios de Valencia y posteriormente en el de París Xé y la Royal Academy of Music de Londres.